?

Log in

No account? Create an account
Susi kuittaa [entries|friends|calendar]
frideswide

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

I'm baaaaaa-aaaaack [30 Jan 2014|05:12pm]
Oon siirtäny itteni uudel aikakaudel ja palannu takas livejournalii, mut oon nykyää nimel isusartep

Oon koittanu teitä lisäillä, ja jos on joku joka haluu lisätä ni lisää. Tän mää poista pia, ni oo varma et luet kaikki hirviömäiset merkintäni enne....... Huoh.

MORO
away

navigation
[ viewing | most recent entries ]